Thông Tin Chính Sách Bảo Mật Onbet

tìm hiểu chính sách bảo mật onbet

Địa chỉ website hệ thống Onbet: https://onbets.vip/

Onbet thu thập thông tin nào của người dùng và tại sao thu thập?

Bình luận

Khi bạn để lại bình luận trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập thông tin mà bạn nhập vào biểu mẫu bình luận, cũng như địa chỉ IP của bạn và chuỗi user agent của trình duyệt để giúp ngăn chặn spam. Để hiển thị ảnh đại diện của bạn, chúng tôi cung cấp một chuỗi ẩn danh được tạo từ địa chỉ email của bạn cho dịch vụ Gravatar. Tuy nhiên, bạn có thể xem chính sách bảo mật của dịch vụ Gravatar tại đây: https://automattic.com/privacy/. Sau khi chúng tôi chấp nhận bình luận của bạn, ảnh đại diện của bạn sẽ hiển thị công khai trong ngữ cảnh bình luận của bạn trên trang web của chúng tôi.

Chính sách bảo mật Onbet về Media

Để đảm bảo an toàn cho dữ liệu của bạn, hãy tránh tải lên những hình ảnh có dữ liệu vị trí nhúng (EXIF GPS). Điều này sẽ giúp tránh cho khách truy cập trang web của bạn có thể tải xuống và truy cập được dữ liệu vị trí từ hình ảnh của bạn.

Chính sách bảo mật Onbet về Cookies

Nếu bạn lưu trữ thông tin thanh toán trên trang web của chúng tôi, các chi tiết thanh toán của bạn sẽ được mã hóa và lưu trữ một cách an toàn. Chúng tôi sử dụng dịch vụ bên thứ ba để lưu trữ thông tin thanh toán của bạn, đảm bảo rằng các chi tiết của bạn được bảo vệ bởi các biện pháp bảo mật mạnh mẽ.

Nếu bạn đăng ký để nhận bản tin từ chúng tôi, chúng tôi sẽ lưu trữ tên và địa chỉ email của bạn. Chúng tôi sử dụng dịch vụ bên thứ ba để quản lý danh sách đăng ký và gửi email cho bạn. Bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào bằng cách sử dụng liên kết huỷ đăng ký trong bất kỳ email nào mà chúng tôi gửi cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không chia sẻ thông tin của bạn với bên thứ ba ngoại trừ các trường hợp yêu cầu pháp lý.

Các nội dung được nhúng từ trang web khác

Các bài đăng trên trang web này có thể chứa nội dung được nhúng từ các trang web khác, ví dụ như video, hình ảnh, bài viết, v.v. Nếu bạn truy cập nội dung được nhúng này, các trang web đó có thể sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi khác để thu thập thông tin về bạn và giám sát tương tác của bạn với nội dung được nhúng đó, kể cả khi bạn đã đăng nhập vào tài khoản của họ.

Onbet chia sẻ dữ liệu của người dùng với ai?

Khi yêu cầu đặt lại mật khẩu của bạn được gửi đi, địa chỉ IP của bạn sẽ được đính kèm trong email đặt lại. Điều này nhằm mục đích đảm bảo rằng bạn là chủ sở hữu của tài khoản và đang thực hiện yêu cầu này. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và chỉ sử dụng địa chỉ IP này cho mục đích xác thực tài khoản của bạn.

Dữ liệu của người dùng được tồn tại trong bao lâu?

Nếu bạn viết một bài đăng trên trang web của chúng tôi, bài đăng và siêu dữ liệu liên quan sẽ được lưu trữ vô thời hạn. Điều này cho phép chúng tôi tự động hiển thị bài đăng của bạn và tránh phải chờ đợi kiểm duyệt.

Đối với người dùng đã đăng ký trên trang web của chúng tôi, chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp trong hồ sơ người dùng. Tất cả người dùng có quyền xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên, họ không thể thay đổi tên đăng nhập của mình. Quản trị viên trang web cũng có quyền xem và chỉnh sửa thông tin này.

Người dùng có những quyền nào với dữ liệu cá nhân?

Nếu bạn đã đăng ký tài khoản hoặc cung cấp bất kỳ dữ liệu cá nhân nào trên trang web này, bạn có quyền yêu cầu nhận bản sao các thông tin cá nhân mà chúng tôi lưu trữ về bạn. Bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi xóa mọi dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn. Tuy nhiên, chúng tôi có thể giữ lại một số thông tin nếu nó được yêu cầu bởi pháp luật hoặc để bảo vệ an ninh mạng của chúng tôi.

Dữ liệu của người dùng được gửi đến đâu?

Chúng tôi sử dụng các công cụ tự động để kiểm tra các bình luận được gửi bởi khách (không phải là thành viên) trên trang web của chúng tôi. Mục đích của việc này là để phát hiện và loại bỏ các bình luận spam hoặc có nội dung không phù hợp. Các bình luận có thể được kiểm tra bởi các thuật toán tự động hoặc bởi nhân viên của chúng tôi trước khi được xuất bản.